BOEKWINKEL
 

Handboeke soos deur die Departement van Onderwys goedgekeur sowel as addisionele hulpbronne vir gebruik met Inligtingstegnologie.
Study Opportunities
http://www.studyopportunities.co.za/
Rekenaars, deel van jou lewe - Deel 1; n Handboek vir Inligtingstegnologie (Teorie - Gr.10)
Rekenaars, deel van jou lewe - Deel 2; n Handboek vir Inligtingstegnologie (Teorie - Gr.11)
Rekenaars, deel van jou lewe - Deel 3; n Handboek vir Inligtingstegnologie (Teorie - Gr.12)
Geniet Delphi 1 (Prakties - Gr. 10)
Geniet Delphi 2 (Prakties - Gr. 11 en 12)
Computers, part of your life - Part 1; A textbook for Information Technology (Theory - Gr.10)
Computers, part of your life - Part 2; A textbook for Information Technology (Theory - Gr.11)
Computers, part of your life - Part 3; A textbook for Information Technology (Theory - Gr.12)
Enjoy Delphi 1 (Practical - Gr. 10)
Enjoy Delphi 2 (Practical - Gr. 11 and 12)Bita Byte
http://www.bitabyte.co.za/
Creative Programming: Delphi - Part 1 (Practical - Gr. 10)
Creative Programming: Delphi - Part 2 (Practical - Gr. 11 and 12)
(Het ook JAVA boeke beskikbaar!) 

Ander boeke:


Introducing Delphi Programming: Theory through practice
(Helene Gelderblom; John Barrow; Katherine Malan; Linda Miller, 2005)


Mastering Delphi 6 with CDROM
(Marco Cantu, 2001)


Mastering Delphi 7
(Marco Cantu, 2003) 
Terug na Tuisblad

JAK Olivier (2008)

Webwerf: http://www.jako.nom.za/
E-pos: olivier@teachitza.com