DELPHI: RichEdit
 

Die RichEdit is 'n tekskomponent wat vir sowel vir toevoer as afvoer gebruik kan word. Die RichEdit kan gevind word by die Win32 afdeling van die komponentpalet.

Om 'n lyntjie by 'n RichEdit te voeg kan die volgende kode gebruik word:

RichEdit1.Lines.Add('Name' + #9 + 'Surname')

Neem kennis dat die #9 verwys na die inkeping (oftewel 'tab').

Ander eienskappe kan soos volg verstel word:

RichEdit1.Paragraph.Numbering := nsBullet; Voeg kolparagrawe in
RichEdit1.Paragraph.Numbering := nsNone; Verwyder kolparagrawe
RichEdit1.Paragraph.Alignment := taLeftJustify; Linksgerig ('Left aligned')
RichEdit1.Paragraph.Alignment := taRightJustify; Regsgerig ('Right aligned')
RichEdit1.Paragraph.Alignment := taCenter; Sentreer ('Center aligned')
RichEdit1.Paragraph.FirstIndent := 10; Eerste inkeping in pixels van die linkerkant (hier 10 byvoorbeeld)

'n RichEdit kan skoongemaak word deur RichEdit1.Clear; te gebruik.

Inkeping ('tabs') kan verstel word sodat items wat gelys word reg onder mekaar is. Hiervoor word die aantal kolomme sowel as die plek waar dit geplaas moet word voor die tyd gespesifiseer. Byvoorbeeld

RichEdit1.Paragraph.TabCount := 2;
RichEdit1.Paragraph.Tab[0] := 100;
RichEdit1.Paragraph.Tab[1] := 200;
RichEdit1.Lines.Add('Column A' + #9 + 'Column B' + #9 +'Column C')

Teks wat in 'n RichEdit gestoor is kan direk in 'n RTF-ler (Rich Text Format) gestoor word deur die SaveToFile prosedure te gebruik. Lers kan ook oopgemaak word met die LoadFromFile prosedure. Byvoorbeeld:

RichEdit1.Lines.SaveToFile('toets.rtf');

RichEdit1.Lines.LoadFromFile('toets.rtf');

Terug na Delphi-hulpbronindeks
Terug na Tuisblad

JAK Olivier (2008)

Webwerf: http://www.jako.nom.za/
E-pos: olivier@teachitza.com