DELPHI HULPRBONNE
 


Delphi basiese komponente / struktuur
- Basiese programuitleg van Delphi
- Komponentpalet nutsbalke
- Verandering van eienskappe van basiese Delphi-komponente
- Toevoer en Afvoer

Veranderlikes

Konstante waardes

RichEdit

Gebruik van getalle

- Integer
- Real

Besluitneming
- IF-stelling
- CASE-stelling

Herhaling
- FOR-lus
- WHILE-lus
- REPEAT-lus

String teksmanipulering
- Indekse
- Length
- Pos
- Copy
- Insert
- Delete

Skikkings

- Skikkings en indekse
- Listbox

Enkripsie in Delphi (twee voorbeelde)

Twee dimensionele skikkings en StringGrid
- 2D-skikkings
- StringGrid

Tekslêers

Databasisse

Objekgeörienteerde Programmering (OOP)

 


Terug na Tuisblad

© JAK Olivier (2008)

Webwerf: http://www.jako.nom.za/
E-pos: olivier@teachitza.com